Ens Yalıtım

Sprey Poliüretan Köpük ve Polyurea Sistemleri

Home Sıcak Tank İzolasyonu

Sıcak Tank İzolasyonu

Tanklarda delinme ve çatlak gibi problem olmaması için sıcak tank izolasyonu doğru şekilde ayarlanmalıdır. Tankın daha düzgün şekilde kullanılması için sıcak su tank izolasyonun etkin şekilde yapılması gerekmektedir. Eğer ki böyle bir yola başvurulursa o zaman ısıtma ve soğutma gibi beklenen performans seviyesi de sağlanmış olur. Tanklardaki ısı kayıpları da sıcak tank izolasyonuyla ortadan en kolay şekilde kaldırılmış olunur. Tankların daha verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak bu tür izolasyon çalışmalarından sizlerde destek alabilirsiniz.

 

Sıcak Tank İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Tanklarda ideal sıcaklık seviyesini kontrol altına almak oldukça önem arz eden konulardan biri haline gelmektedir. Üstelik tüm bunları da en kolay şekilde yapabilmeniz artık mümkün olacaktır. Gel gelelim burada önemli aşama sıcak tank izolasyonun uygulama evresidir. Sıcak tan izolasyonu yapılırken mutlaka dikkatli bir şekilde çalışma yürütülmesi gerekmektedir. Eğer doğru bir izolasyon çalışması yaparsanız beklentileriniz doğrultusunda bir izolasyon çalışmasının gerçekleşmesini sağlamaya başlamış olursunuz. Sıcak tank izolasyonu nasıl yapılır konusunda inceleme yapıldığında:

*Tankın iç kısmında kullanılan malzeme sıcaklık seviyesinin belirli bir oranda kalmasını sağlar

*Tank içerisinde ideal bir sıcaklık olacağından dolayı istenmeyen çatlaklık ya da delinme gibi sorunlarla karşılaşmazsınız

Sıcak tank izolasyonları ile artık daha kolay şekilde tank kullanımların yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sıcak tank izolasyonun mutlaka enerji tasarrufu sağlamak kaydıyla izlenmesi gereken yollardan biri olduğunu söylemeliyiz.

Sıcak Su Tank İzolasyonu

Su tanklarında sıcaklık seviyesinin belirli bir oranda olması son derece önemlidir. Bu sebepten dolayıdır ki sıcak su tank izolasyonu uygulaması yapılarak meydana gelebilecek verim kayıpları da önlenmeye başlanmalıdır. Böylelikle verim ile ilgili olarak istenmeyen bir düşüklük durumuyla karşı karşıya kalmazsınız. İstenen tank izolasyonun da sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamaya başlamış olursunuz. Sıcak su tankları otel, fabrika, sanayi gibi birçok yerlerde sıcak su kaynaklarının kullanımı yapabilmek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Öyle ki sıcak su tank sistemleri sayesinde sıcak su kullanımı yapılır ve ısı değiştirici özelliğe sahip olan tanklarda kullanılır.

 

Sıcak Su Tank İzolasyonu Neden Yapılır?

Sıcak su tank izolasyonu neden yapılır? diyenler için hem ısı dengesini kontrol altında tutmak hem de dışarıdan gelecek dış etkenlere karşı da tank sistemlerinin en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla böyle bir yola başvurulduğunu söylemek mümkündür. İzlenecek böyle bir yol sayesinde sıcak su tank izolasyon avantaj sağlamaya başlayacaktır. Sıcak su tank izolasyonuyla tankların delinmeye karşı artık kontrol altına alınmaya başlamasını sağlamış olacaksınız.

Sıcak su tank izolasyonuyla ilgili olarak bir başka altını çizmemiz gereken önemli yanlarından biri mutlaka düzenli ve periyodik şekilde yapılmasıdır. Eğer düzenli şekilde bu çalışmalar yapılırsa o zaman tanklarda delinme ve çatlama gibi sorunlar yaşanmamış olunur.

Tank İzolasyonu Neden Yapılmalıdır?

Tank izolasyonu, son dönemde birçok üretim tesislerinde ve fabrikalar tarafından izlenen yollar arasında yer almaktadır. Tank izolasyonun yapılmasının altında yatan önem arz eden etkenlerden biri bu tür önem arz eden sistemlerin dış çevresini koruma altına almak amacıyladır. Tank izolasyonu ile artık tank sistemlerinin daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede tanklara dış etkenler ile zarar verilmiş olsa bile yapısında bozulma olmayarak kullanım sunacaktır. Tank izolasyonu düzenli aralıklarla yapıldığı takdirde tank daha verimli şekilde kullanılmış olur. İzolasyon yapılırken tankın yapısına olumsuz bir zarar verme durumu yaşanmaz. Tam aksine bu tür çalışmaların bakıldığı zaman oldukça avantajlı ve gerekli bir uygulamalar olduğunu söylemek mümkün.

Tank İzolasyon Öncesi

Tank izolasyonuna geçiş yapılmadan önce şüphesiz dikkat edilmesi gereken bazı önem arz eden yollar olduğunu söylemek mümkün. Bunlar nelerdir diye inceleme yapıldığında tank izolasyon öncesi ölçümlerin mutlaka yapılması olacağıdır. Tank izolasyonu öncesi ölçümler yapıldıktan sonra artık izolasyon çalışmalarına başlanabilir.

İzleyeceğiniz bu yollar ışığında üretim tesislerinde enerji tasarrufun en güzel şekilde sağlanması mümkün hale gelir. İzolasyon süreci iki farklı şekilde yapılırken bunların hem sıcak hem soğuk şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre sizlerde  tank sistemlerini göz önünde bulundurarak soğuk ya da sıcak izolasyonun yapılmasını sağlayabilirsiniz.

 

Tank ve Boru Soğuk İzolasyon

Tanklar sıcak izolasyonun yanı sıra mekanik özelliklerine bağlı olarak soğuk izolasyon uygulamasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Haliyle tankların özellikleri göz önünde bulundurularak iki farklı şekilde gerçekleştirilen izolasyon çalışmalarının yapılması sağlanır. Böylelikle tankların kullanımlarına bakıldığı zaman daha yüksek düzeyde bir verim sağlanmaya başlanır. Bu sayede tank ve boru sistemlerinde gerek sıcak gerekse de soğuk kayıplar minimum seviyeye getirilmiş olunur.

Tank ve boru soğuk izolasyon ile artık mekanik tesisatlarında meydana gelebilecek çok yüksek ısı düzensizliğinin inmesi sağlanır. Bazen tanklarda aşırı derecede ısı meydana gelmektedir bu durumda tankla ilgili ciddi risk içerecek sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Üstelik bununla sınırlı kalmadığı gibi diğer yandan da delinme ve çatlama gibi sorunlarda yaşanabilir.

Sıcak Tank ve Boru İzolasyonu Önemi

Tanklarda ne az ne de çok olmamak kaydıyla dengeli bir ısı ayarı olmalıdır. İşte bunu sağlamak ve ısı kayıplarını ortadan etkin şekilde yok etmek amacıyla son zamanda sıcak tank izolasyona başvurulduğunu görmekteyiz. Sıcak tank ve boru izolasyonu önemi çoktur. Bu nedenle belirli periyodik süreçler içerisinde mutlaka bu uygulamaların yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Aynı zamanda tank sistemlerinde pek çok farklı şekillerde bir izolasyon çalışması yapılmaktadır. Sıcak tank izolasyonun tam bir koruma sağlayan olumlu etkiyi sunacak olmasından dolayı tankın görebileceği olası yan etkileri de ortadan kaldırma konusunda kolaylık sağlamaktadır.

Sıcak tank ve boru izolasyonu sayesinde hem tankı hem de tank içerisindeki malzemeleri koruma altına almaya başlamış olursunuz. Bu gibi avantaj içeren yanlarına sahip olduğundan dolayı mutlaka başvurulması gereken bir çözüm yolu olduğunu söylememiz gerekir.

 

Sıcak Boru ve Tank izolasyonu Sürekli Mi Yapılmalıdır?

İzolasyonun sürekli olması, tanklarında zararlara karşı korunaklı hale gelmesine neden olacaktır. Bu nedenle sıcak boru ve tank izolasyonu ile ilgili olarak mutlaka düzenli şekilde yapılması gereken bir çalışma olduğunu söylememiz mümkündür. Çünkü sıcak boru ve tank izolasyonu sayesinde delinme ve olası yaşanabilecek çatlama gibi tüm olumsuz durumları tamamen yok etme başarısına sahip olursunuz. Öyle ki tankların daha da güvenli şekilde kullanılmaya başlanması mümkün olur.

Tanklarında dış etkilerden çok çabuk şekilde etkilenebilen bir özelliklere sahip olduğunu söylemeliyiz. Bu sebepten dolayıdır ki hem sıcak hem de soğuk izolasyon uygulama yöntemleri sayesinde tankın daha verimli şekilde kullanımı meydana çıkarılır. Aynı zamanda tankın dış yüzeyinde bir bozulma ya da zarar görülme durumu yaşanmaz. Birçok üretim tesislerinde yer alan ve malzemeleri içerisinde tutan tanklarda kolaylık sağlayan önemli sistemlerin başında yer almaktadır. Kullanım alanına bakıldığı zaman geniş olması ile dikkat çeken tank sistemlerinin yapısında bozulma durumu söz konusu olmadan kullanılması oldukça önemli bir konudur. Bu nedenden dolayıdır ki belirli periyodik aralıklar eşliğinde izolasyon çalışmalarının es geçilmeden mutlaka yerine getirilmeye başlanması gerekeceğini söyleyebiliriz.